Prihlásenie

Smart Business Festival - festival na podporu inovatívnych prístupov k podnikaniu

21.10.2015, Praha, Česká republika

Viac informácií na webovej stránke projektu. 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.