Prihlásenie

Seminár "INCOTERMS 2010 - aktuálne pravidlá v medzinárodnom obchode"

4.11.2015, Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "INCOTERMS 2010 - aktuálne pravidlá v medzinárodnom obchode", ktorý sa bude konať dňa 4. novembra 2015 v Trenčíne.

Seminár je určený podnikovým manažérom pre medzinárodný obchod,  logistiku, prepravcom a zasielateľom aktívne sa podieľajúcim na uzatváraní a realizácií obchodných a prepravných kontraktov na báze dodacích doložiek INCOTERMS 2010 v hospodárskej praxi. Účastníci seminára si môžu objednať v aj publikáciu Pravidlá INCOTERMSⓇ 2010 s autorizovaným znením 11 obchodných podmienok v anglickom a slovenskom jazyku. Publikácia bude k dispozícii na seminári podobne ako aj publikácie "Základy exportu a importu. Právne, finančné a prepravné aspekty medzinárodného obchodu"a  "Kľúčové slová v medzinárodnom obchode v AJ, NJ, SJ, ŠJ, FJ a TJ".

Termín konania:    4.11. 2015 – streda  9.00 hod. – 14.00 hod. (prezentácia 8.30)                          
Miesto konania:      Trenčianska regionálna komora SOPK,  Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť , 7. poschodie

Bližšie informácie na stránke RK Trenčín ◄
alebo Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín
Ľubica Žovincová, Tel.: 032 6525285, E-mail: lubica.zovincova@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.