Prihlásenie

Seminár na tému "Ochrana priemyselného vlastníctva a databázy priemyselno-právnych informácií"

29.10.2015, Univerzitný technologický inkubátor STU

Univerzitný technologický inkubátor STU spolu s generálnym partnerom Tatrabanka Vás pozývajú na odborný seminár „Ochrana priemyselného vlastníctva a databázy priemyselno-právnych informácií“.

Hosť: Zuzana Čellárová (Úrad priemyselného vlastníctva)
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, Bratislava - zasadacia miestnosť č. 1.02 (1. posch.)
Témy a časový harmonogram: 
štvrtok 29. 10. 2015 v čase od 10:00 - 13:00 hod.

Obsah:
10:00 - 11:30:
- Všeobecný úvod o predmetoch priemyselného vlastníctva
- Databázy a priemyselno-právne informácie
- Druhy rešerší
11:30 - 11:45 - prestávka
11:45 - 13:00:
- Príklady z praxe
- Diskusia
Zaregistrovať sa je možné iba prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 28.10.2015 do 12.00 hod. 

Kontaktná osoba: Oľga Guštafíková, Univerzitný technologický inkubátor STU, gustafikova@inqb.sk

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.