Prihlásenie

Seminár Zelené podnikanie ako konkurenčná výhoda a investícia do budúcnosti

3.12.2015, Zasadacia miestnosť ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava

Slovak Business Agency (SBA) - Enterprise Europe Network, v spolupráci so Slovenským komitétom pre vedecké riadenie ZSVTS, organizáciou EKOrast a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou si Vás dovoľujú pozvať na seminár "Zelené podnikanie ako konkurenčná výhoda a investícia do budúcnosti", ktorý sa uskutoční dňa 03.12. 2015 v Bratislave.

Program

08:45 - 09:00    Registrácia

09:00 - 09:15    Úvodné slovo – tradícia európskych sympózií na Slovensku, Martin Dolinský, Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS

Služby siete Enterprise Europe Network (EEN), Oľga Némethová, SBA

09:15 - 09:45    Nové trendy v inovovaní - predlžovanie životného cyklu ako jedna z ciest od lineárnej ekonomiky k obehovej ekonomike, Pavol Molnár, Spotrebiteľský inštitút

09:45 - 10:00    Prestávka

10:00 - 11:00    Softvérové aplikácie využiteľné v zelenom podnikaní, Stephan Maier, Inštitút  technologickej chémie a procesného inžinierstva, Technická univerzita v Grazi, Rakúsko

11:00 - 11:30    Marketing a inovácie zelených produktov a služieb, Janka Ružická, riaditeľka EKOrast

11:30 - 12:00    Prestávka

12:00 - 12:30    Podpora znižovania energetickej náročnosti a zvyšovania využívania OZE v podnikoch v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra

12:30 - 13:00    Success story, Šimon Krošlák, Cyklokuriér Švihaj šuhaj, s.r.o. 

Registrácia: Seminár je bezplatný, podmienkou účasti je registrácia. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlasovací formulár!!

Kontakt: Oľga Némethová, Slovak Business Agency, tel. 02/502 44 513, e-mail: nemethova@sbagency.sk, Martin Dolinský, Slovenský komitét pre vedecké riadenie, tel. 02/682 036 38, e-mail: martin.dolinsky@sustainability.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.