Prihlásenie

Seminár "INTRASTAT-SK"

10.11.2015, Trenčín, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora si Vás dovoľuje pozvať na seminár "INTRASTAT SK", ktorý sa bude konať dňa 10. novembra 2015 v Trenčíne.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny. Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných záujemcov.

Program:

  • Legislatíva, základné pojmy používané v systéme INTRASTAT-SK
  • Aktuálne zmeny
  • Spravodajská povinnosť : Vznik a zánik spravodajskej povinnosti a spôsob určovania spravodajskej povinnosti, štatistické prahy, sledované obdobie
  • Vzťah DPH a INTRASTAT hlásenia ( + chyby v praxi )
  • Obsah jednotlivých odsekov INTRASTAT-SK hlásenia, typy formulárov, spôsob ich vyplňovaní
  • Opravy vykazovaných údajov (opravné hlásenia, nulové hlásenia, rušenie hlásenia, rušenie položky)
  • Špecifické tovary a transakcie (spracovanie, opravy, dobropisy, leasing, software, reklamácie, nepriamy dovoz a vývoz)
  • Elektronické predkladanie hlásenia INTRASTAT-SK prostredníctvom off-line aplikácie alebo webovej aplikácie cez Internet.


V prípade záujmu o účasť, vyplňte PRIHLÁŠKU a zašlite kontaktnej osobe. Kontakt:
p. Viera Piknová
Tel.: 032 6523834, E-mail: viera.piknova@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.