Prihlásenie

Seminár - Vybrané možnosti financovania a podpory inovácií

26.11.2015, Hotel Magnus, Považská 1706/35 Trenčín

Slovak Business Agency Vás v rámci európskej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu, Enterprise Europe Network, v spolupráci s Centrom vedecko-  technických informácií pozýva na informačný seminár zameraný na vybrané možnosti financovania a podpory inovácií. Na tomto seminári máte možnosť dozvedieť sa viac o programe Horizont 2020 - možnosti programu pre podnikateľov, odporúčania pre podávanie projektov, ako aj informácie o SME Instrumente pre podnikateľov.

Na seminári sa predstaví aj Fond inovácií a technológií, ktorý poinformuje účastníkov o tom, aké projekty hľadá a odprezentuje možnosti podpory inovácií prostredníctvom fondu.

Taktiež sa predstaví aj firma ETOP ALTERNATIVE ENERGY, ktorá odprezentuje svoje služby a oboznámi účastníkov o tom, na aký účel použila inovačný voucher.

Program:

08:30 - 09:00 Registrácia

09:00 - 09:15 Otvorenie seminára a predstavenie služieb siete Enterprise Europe Network

09:15 - 11:15 Horizont 2020 - predstavenie programu, možnosti pre podnikateľov, SME Instrument, výsledky prvej výzvy, odporúčania pre podávanie návrhov, prehľad noviniek

11:15 - 12:15 Predstavenie fondu inovácií a technológií - aké projekty hľadáme, možnosti podpory prostredníctvom nášho fondu, kľúčové faktory úspechu inovatívnej firmy

12:15 - 12:30 Prestávka (cofee break)

12:30 - 13:00 Firma ETOP ALTERNATIVE ENERGY - ukážka z praxe, predstavenie služieb firmy a využitie inovačného vouchera

13:00 - 14:00 Networking

14:00 Ukončenie seminára

Účasť na seminári je bezplatná. Z kapacitných dôvodov je nutné sa on-line registrovať prostredníctvom elektronického registračného formuláru.

Konktakt: Mgr. Dávid Šmatlák 

                e-mail: smatlak@sbagency.sk

                tel: 02/502 44 526

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.