Prihlásenie

Seminár Možnosti spolufinancovania projektov prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov z EUROFONDOV v období 2015-2020

11.11.2015, Prievidza, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora spolu so Združením pre rozvoj regiónu Horná Nitra (ZRRHN) si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný seminár „Možnosti spolufinancovania projektov prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov z EUROFONDOV v období 2015-2020“, ktorý sa uskutoční dňa 11. novembra 2015 od 09.45 h. vo veľkej zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi (Šumperská 1).

Program:
09:45 – 10:00        Registrácia

1.blok     (podniky a podnikatelia)
10:00 – 10.20    Prezentácia služieb EEN
                          – Ing. Ján Václav, riaditeľ RK SOPK Trenčín
10:20 - 12:15     Možnosti financovania inovácií a medzinárodná spolupráca
                          – Ing. Ján Václav, riaditeľ RK SOPK Trenčín

12:15 – 12.45    Prestávka

2.blok     (miestna samospráva)
12:45 -15:00     Prehľad oblastí, opatrení a  projektov miestnych samospráv, ktoré
                         môžu byť  podporené v rámci :
                         a) Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ)
                         b) Regionálnej integrovanej územnej stratégie trenčianskeho kraja (RIUS TK)
                         c) Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
                         d) Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI)
                         – Ing. Jozef Takács, ZRRHN

V prípade záujmu zašlite potvrdenie Vašej účasti do 10. novembra 2015 na adresu sopkrktn@sopk.sk alebo jan.vaclav@sopk.sk 

Vopred ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom,

Ing. Ján Václav
riaditeľ RK Trenčín
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.