Prihlásenie

Invitation to IFC Doing Business Seminar and World Bank Procurement Session

20.11.2015, Bratislava

V mene Ministerstva financií SR a “Rozvojmajstrov”, platformy pre súkromný sektor v rozvojovej spolupráci, si Vás dovoľujeme pozvať na podujatie “IFC Doing Business Seminar and World Bank Procurement Session”, ktoré sa bude konať 20.11.2015 od 8.30 do 16.30 v co-workovom priestore Connect ,Cvernovka Stará Pradiareň, Páričkova 18, 821 08 Bratislava.

Seminár je určený pre slovenské firmy, ktoré pôsobia alebo majú ambíciu pôsobiť v rozvojových krajinách, pre spoločnosti poskytujúce konzultantské služby v rôznych oblastiach ako aj pre jednotlivých expertov a mimovládny sektor. Cieľom podujatia je objasniť, ako sa slovenské firmy a konzultanti môžu zapájať do projektov Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC), Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (IBRD) a Medzinárodnej rozvojovej asociácie (IDA).

Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku

Registrovať sa môžete e-mailom na adrese lucia@rozvojmajstri.com, do 17.11.2015. Na rovnakú adresu smerujte aj Vaše otázky o seminári.

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.