Prihlásenie

Odborný seminár "Colný kódex Únie a zmeny colných predpisov od 1. 5. 2016" - nové colné predpisy EÚ/SK – 1. časť

10.12.2015, Trenčín, SR

Pre ucelené a správne informácie odporúčame absolvovať obe časti pripravovanej série celoslovenských odborných seminárov s renomovanými odborníkmi z aplikačnej praxe, kde táto je prvou a na ňu bude nadväzovať od januára 2016 séria odborných seminárov ako druhá časť s vyšším levelom.

INFO: Od 1. mája 2016 vstupujú do platnosti nové colné predpisy EÚ/SK. Lektori s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v colnej oblasti vysvetlia účastníkom najdôležitejšie zmeny v colných predpisoch a postupnosť ich uvádzania do praxe.

Cieľom seminárov je vysvetliť zásadné zmeny v colných predpisoch Únie, ich praktický význam a dopad na činnosť firiem. Poskytnúť poznatky potrebné na včasné reagovanie na vyvolané zmeny, na zabránenie vzniku nežiadúcich incidentov a na úpravu firemnej logistiky po 1. máji  2016.

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.

Dátum: 10. 12. 2015   od 9.00 hod.  – do 15.00 hod.
Miesto: Trenčianska regionálna komora SOPK,
               Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť,  7. poschodie

Program:
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 952/2013 – Colný kódex Únie
    - základné pojmy – delegované a vykonávacie nariadenie
    - colné územie EÚ, colné predpisy, colný zástupca
2. Hlavné zmeny v colných predpisoch
    - colné rozhodnutia, záväzné informácie, schválený hospodársky subjekt – nové podmienky a výhody
3. Colný dlh a záruky
    - vznik colného dlhu, povinnosť zabezpečenia colného dlhu a zmeny v zabezpečení
    - celková záruka, podmienky, možnosti zníženia a oslobodenie
4. Colný status tovaru, colné vyhlásenia, colné konanie
    - dôkaz o statuse EÚ
    - štandardné a zjednodušené colné vyhlásenie, zápis do evidencie deklaranta
    - prijatie, opravy a prepustenie colného vyhlásenia
    - centralizované colné konanie
5. Colné režimy – dôležité zmeny
     - voľný obeh a vývoz
     - osobitné colné režimy – tranzit, uskladňovanie, osobitné použitie, zušľachťovací styk
6. Colný kódex Únie – zhrnutie
     - úlohy pre colné orgány, úlohy pre hospodárske subjekty
     - prechodné obdobia, platnosť vydaných povolení a záruk
7. Pripravovaná novela Colného zákona
    - zmeny v dôsledku CKÚ, automatizácia colného konania, zmeny v zabezpečení colného dlhu

 

V prípade záujmu, zašlite vyplnenú PRIHLÁŠKU na e-mail: viera.piknova@sopk.sk.

Organizačný garant:
Viera Piknová, RK Trenčín, Tel.: 032/6525797

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.