Prihlásenie

Konferencia „Italy & Slovakia Building Together“ spojená s B2B stretnutiami zameraná na stavebníctvo, ekologickú výstavbu a developerstvo

3.12.2015, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu „Italy & Slovakia Building Together“, ktorá sa uskutoční 3. decembra 2015 v čase od 09:00 hod. do 12:30 hod. v Zrkadlovej sieni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Od 14:00 hod. do 17:00 hod. sa uskutočnia B2B stretnutia s talianskymi spoločnosťami.

Na konferencii, organizovanej ICE Italian Trade Agency, sa zúčastnia verejní činitelia Slovenskej a Talianskej republiky spolu s talianskymi a slovenskými predstaviteľmi v oblasti stavebníctva, ekologickej výstavbydeveloperstva. Po konferencii bude nasledovať obed, po ktorom sa uskutočnia B2B stretnutia s developerskými, stavebnými, inžinierskymi a projekčno-realizačnými spoločnosťami.

Organizátorom podujatia je okrem ICE Italian Trade Agency aj Ministerstvo pre hospodársky rozvoj Talianskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a cezhraničnej spolupráce Talianskej republiky, Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave, ANCE (Talianske národné združenie stavebných spoločností), OICE (Talianske združenie inžinierskych, projekčno-realizačných a technicko-hospodárskych poradenských organizácií) a Taliansko-Slovenská obchodná komora.

Termín registrácie: 27.11.2015 (Kontakt: Júlia Mičúneková, v prípade záujmu píšte na emailovú adresu micunekova@sbagency.sk, +421 2 502 44 513) 

Zoznam talianskych spoločností, ktoré budú prítomné na stretnutiach B2B bude zverejnený na webovej stránke Slovak Business Agency. 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.