Prihlásenie

Fórum InQb s názvom „START-UP FUNDAMENTALS“

24.11.2015, Univerzitný technologický inkubátor STU, Bratislava

Univerzitný technologický inkubátor STU v spolupráci s generálnym partnerom Tatrabanka Vás pozývajú na podujatie Fórum InQb s názvom „START-UP FUNDAMENTALS“. 

Hosť / Guest: Arya Saurabh

Téma / Topic: Start-up Fundamentals  

Termín / Date: 24.11.2015 od 14:00 hod. – 15:00 hod.
Miesto / Place: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava. 1.poschodie, č. miestnosti 1.02

Registrácia / Registration:  Prihlasovanie sa na seminár iba prostredníctvom elektronickej registrácie najneskôr do 23.11.2015 do 12:00 hod

Informácie / Information: facebook
Toto podujatie bude v anglickom jazyku!!
Obsah/Contents:
1. My corporate experience & learnings

2. My startup experience & learnings

3. Basics of startups 

  • What is a startup?
  • Current world trends in startups
  • Creating a business plan
  • Building a MVP (Minimum Viable Product)
  • Pitching to investors

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.