Prihlásenie

Odborný seminár "Colný kódex Únie a zmeny colných predpisov od 1. 5. 2016"- nové colné predpisy EÚ/SK – 2. časť

7.3.2016, Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár "Colný kódex Únie a zmeny colných predpisov od 1. 5. 2016", ktorý sa bude konať dňa 7. marca 2016 v Trenčíne.

Seminár nadväzuje na úvodnú 1.časť, je venovaný podrobnejším zmenám v aktuálnom stave príprav na zavedenie Colného kódexu Únie do praxe po 1. máji 2016. Odborný lektor s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v danej oblasti vysvetlí najdôležitejšie zmeny a postupnosť ich nasadzovania do praxe. Účastníci dostanú autorsky spracovaný materiál.

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov úvodného seminára s podrobnejšími zmenami v colných predpisoch Únie. Vysvetlíme praktický význam dosahu zmien na činnosť firiem v rámci zahraničného obchodu. Získate poznatky, ktoré budete schopní aplikovať do nastavenia firemnej logistiky, zvládnete zmeny v procesoch a postupoch, včas zakomponujete zmeny do systému, požiadate o nové povolenia, či schválenie postupov atď. Predídete incidentom, včas dokážete reagovať na vyvolané zmeny.

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, ktorí absolvovali úvodný seminár v r. 2015. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívne komunikovať s vlastnými zákazníkmi.

Termín konania: 7. 3. 2016   od 9.00 hod.  do 14.00 hod.
Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK,  Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť , 7. poschodie

Program a bližšie informácie na stránke RK Trenčín TU

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.