Prihlásenie

Seminár "Kúpno-predajná zmluva so zahraničím"

28.1.2016, Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Kúpno-predajná zmluva so zahraničím", ktorý sa bude konať dňa 28. januára 2016 v Trenčíne.

Hlavný cieľ seminára: prezentácia informácií a skúseností získaných na základe dlhoročnej komerčnej praxe doma a v zahraničí. V priebehu seminára je možná výmena vzájomných skúseností z konkrétnych obchodných prípadov, ktoré odborná klientela realizovala vo vývoze, resp. dovoze.

Cieľová skupina: manažéri spracovávajúci komerčné, logistické a platobné operácie so zahraničnými partnermi

Program:
a) Predkontraktačná fáza vývozného a dovozného obchodného prípadu
b) Analýza rizík vyplývajúcich z podmienok zahraničného trhu pri formulovaní  KPZ
c) Kontraktácia

Termín konania: 28. 1. 2016   od 9.00 hod.  do 14.00 hod.
Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK,  Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť , 7. poschodie

Detailný program a bližšie informácie na stránke RK Trenčín TU

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.