Prihlásenie

Konzultačný deň - Česká republika

10.3.2016, Trnava, SR

Dovoľujeme si Vás pozvať na Konzultačný deň - Česká republika s Ing. Ivom Hanušom, obchodno-ekonomickým radcom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe, ktorý sa bude konať dňa 10. marca 2016 od 10,00 hod.v zasadacej miestnosti Trnavskej regionálnej komory SOPK, 3. poschodie, číslo miestnosti 324, Trhová 2, Trnava 917 01

Záujemcom ponúkame možnosť individuálneho rokovania v trvaní 30 minút.

Účasť na podujatí je bezplatná.

 

Návratku nájdete na stránke: http://tt.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016012202 alebo kontaktujte:

Peter Kovář, tel.: 033-5512744, e-mail:  peter.kovar@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.