Prihlásenie

Webinár "Úvod do duševného vlastníctva"

10.2.2016, online webinár

Úvod do duševného vlastníctva

Dátum: 10.02.2016

Čas: 10:30-12:00 (CET), webinár bude spustený 15 minút pred oficiálnym začiatkom

Organizátor: European IPR Helpdesk

Jazyk: angličtina

Online webinár Vám poskytne úvod do základných pojmov a definícií práv duševného vlastníctva. Účastníci získajú prehľad o existujúcich postupoch a procesoch súvisiacimi s manažmentom duševného vlastníctva.

Na webinári získate odpovede na otázky:

  • Čo je to duševné vlastníctvo (IP-Intellectual Property)?
  • Aké sú práva duševného vlastníctva (IPR-Intellectual Property Rights)?
  • Prečo je potrebné zaoberať sa otázkami práv duševného vlastníctva? Prečo by mali byť neoddeliteľnou súčasťou obchodnej stratégie? Aké kroky je potrebné vykonať najskôr?
  • Aké formy ochrany práv duševného vlastníctva existujú? (napr. ochranné známky, patenty atď.)
  • Na ktoré inštitúcie sa treba obrátiť?
  • Koľko to stojí?
  • Ako si spraviť základný prieskum? Aké existujú nástroje?
  • Čo znamená falšovanie?
  • Ako môže byť IPR vymáhať?
  • Aké sú základné mechanizmy, ako zarobiť peniaze s IP?

Poplatky: zdarma

Registrácia: TU

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.