Prihlásenie

Pozvánka na informačný deň - Slovensko v Horizonte 2020

11.2.2016, Bratislava, SR

 

Dovoľujeme si vás pozvať na informačný deň s názvom Slovensko v Horizonte 2020, ktorý sa uskutoční dňa 11.02.2016 od 9:00 do 12:00 v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Cieľom podujatia je oboznámiť potenciálnych záujemcov o podávanie projektových žiadostí v rámcovom programe Horizont 2020 s aktuálnou situáciou a o úspešných projektov zo Slovenska. Na podujatí vystúpi Národný koordinátor programu Horizont 2020, hodnotiteľ projektov v programe H2020, NCP pre finančné otázky a bude odprezentovaných 6 úspešných projektov slovenskými riešiteľmi projektov.

Program ako aj registráciu nájdete na stránke h2020.cvtisr.sk. Podujatie je obmedzené na 150 miest

Zdroj Info: Mgr. Jakub Birka. Národný kontaktný bod pre Horizont 2020

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.