Prihlásenie

Seminár "Povinnosti firiem podľa ustanovení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacie predpisy"

18.4.2016, Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár "Povinnosti firiem podľa ustanovení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacie predpisy", ktorý sa bude konať dňa 18. apríla 2016 v Trenčíne.

Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnom stave platnej právnej úpravy v oblasti odpadov a obalov, pripomenúť požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukázať, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

Cieľová skupina: právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia, ktorí produkujú odpady pri svojej činnosti, ktorí nakladajú s odpadmi, alebo ktorí sú výrobcami a dovozcami vyhradených výrobkov.

Program a bližšie informácie na stránke RK Trenčín TU

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.