Prihlásenie

Tréning "Projektový manažment pre neziskovky"

19.2.2016, Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na tréning "Projektový manažment pre neziskovky", ktorý sa bude konať dňa 19. februára 2016 v Trenčíne.

Cieľ a charakteristika tréningu: Oboznámiť účastníkov tréningu o princípoch riadenia projektov. Naučiť sa ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním viacerých metód projektového manažmentu. Venovať sa budeme aj fundraisingu a jeho význame pre neziskový sektor ako aj tipmi, ako robiť fundraising v praxi. Účastníci tréningu si môžu vzájomne vymeniť praktické skúsenosti s prípravou a riadením projektov.

Náplň tréningu: Tréning je vedený formou vzájomnej interakcie lektora s poslucháčmi a účastníkmi tréningu navzájom, na ktoré nadväzuje riešenie prípadovej štúdie (spracovanie návrhu konkrétneho projektu). Teoretická časť prebieha súbežne s praktickou, pričom dôraz je kladený na tímovú prácu.

Program a bližšie informácie na stránke RK Trenčín TU

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.