Prihlásenie

Ako obchodovať s nemeckým partnerom - seminár

25.4.2015, Trenčín, SR

Cieľom seminára a konzultácií je priblížiť slovenským podnikateľom nemeckú legislatívu, povinnosti voči nemeckým úradom, čo je potrebné splniť pri vysielaní pracovníkov do Nemecka, ako uzatvárať zmluvy s nemeckými partnermi, ako postupovať pri reklamáciách atď., možnosť osobne a individuálne prejednať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na nemeckom trhu.

Prednášajúca:
Dr. Marcella Pawelka, nemecká advokátka, Advokátska kancelária Frankfurt nad Mohanom

Je nemecká advokátka, ktorá hovorí plynule česky a už veľa rokov pomáha českým a slovenským firmám v oblasti vypracovania zmlúv (kúpne zmluvy, všeobecné, obchodné podmienky, zmluvy o dielo, zastupovanie), vymáhanie pohľadávok českým a slovenským firmám u zahraničných odberateľov, zastupovanie českých a slovenských firiem pri vybavovaní pracovných povolení v Nemecku, a pod.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.