Prihlásenie

Pracovné stretnutie s Európskou komisiou so zameraním na vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva

9.3.2016, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava, Nám. SNP č. 33

Pozývame Vás na pracovné stretnutie so zástupcami Európskej komisie, ktorého predmetom bude prezentácia a diskusia k Stratégii pre jednotný trh so zameraním najmä na vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Ministerstva kultúry SR (Bratislava, nám. SNP č. 33) dňa 9. marca 2016 o 13:30 hod. Toto stretnutie ponúka jedinečnú príležitosť pre zástupcov slovenských podnikateľov, záujmových združení a zainteresovaných profesionálov neformálne diskutovať priamo s predstaviteľmi Európskej komisie a priblížiť im situáciu v oblasti duševného vlastníctva z perspektívy jeho používateľov a držiteľov práv.

Stretnutie iniciuje Európska komisia na základe zverejnenia Digital Single Market Strategy, ktorej cieľom je podporovať cezhraničné digitálne hospodárstvo, ale taktiež kladie dôraz na zabezpečenie bezpečného on-line prostredia pre podnikateľské subjekty a spotrebiteľov. Jedným z konkrétnych plánovaných opatrení je aj modernizácia presadzovania a uplatňovania práv duševného vlastníctva, so zameraním na nedodržiavanie obchodných dohôd. Stratégia má za úlohu najmä posilnenie ochrany práv duševného vlastníctva prostredníctvom posúdenia fungovania smernice 2004/48/EC o uplatňovaní práv duševného vlastníctva v on-line prostredí s cieľom zistiť prípadnú potrebu zmien.

Vyjadriť sa možno prostredníctvom on-line konzultačného dotazníka pre jednotlivé skupiny respondentov najneskôr do 15.04.2016 (dostupné v anglickom jazyku):

Potvrdenie účasti (s uvedením konkrétnych osôb) očakávame do 4. marca 2016, elektronicky na micunekova@sbagency.sk - Júlia Mičúneková, tel.: +421 2 502 44 513 alebo Ivana Zajíčková na ivana.zajickova@indprop.gov.sk, tel.: 048/4300379.

 

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.