Prihlásenie

Seminár Čo prináša nový zákon o odpadoch - obehové hospodárstvo Seminár ZRUŠENY pre malú účasť

7.4.2016, Hotel Arcade, Banská Bystrica

Slovak Business Agency (SBA) - Enterprise Europe Network, v spolupráci so Slovenským priemyselným združením pre obaly a životné prostredie a INISOFT

si Vás dovoľujú pozvať na seminár  

Čo prináša nový zákon o odpadoch – obehové hospodárstvo

O čom jej seminár:

Komisia prijala 2. decembra ambiciózny nový balík s cieľom stimulovať prechod Európy na obehové hospodárstvo, ktorý posilní konkurencieschopnosť, udržateľný hospodársky rast a tvorbu nových pracovných miest. Jeho cieľom je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, minimalizovať odpad, keď výrobok dosiahne koniec svojho životného cyklu použije sa znova na vytváranie novej hodnoty.

Prídte na seminár a dozviete sa: Čo je obehové hospodárstvo, Čo je súčasťou balíka opatrení, Opatrenia vo výrobnej etape, ekodizajn a mnoho ďalších

Kedy: 7.4.2016 

Kde: Hotel Arcade, Banská Bystrica

Program

08:45 - 09:00    Registrácia

09:00 - 09:15   Služby siete Enterprise Europe Network (EEN), Oľga Némethová, SBA

09:15 - 10:15   Zákon o odpadoch – prečo bol potrebný a čo prináša.  Nové povinnosti pre firmy - rozšírená zodpovednosť výrobcov, vyhradené výrobky, financovanie triedeného zberu odpadov, organizácie zodpovednosti výrobcov, zberový podiel, limity zberu, zhodnocovania a recyklácie, Ing. Miroslav Jurkovič, CLICPEN, Slovenské priemyselné združenie pre odpady a životné prostredie

10:15 - 10:25  Prestávka

10:25 - 11:30  Balík obehového hospodárstva – Circular Economy Package. Európska komisia predložila návrh akčného plánu a návrh noviel vybraných smerníc, ktoré majú viesť k vytvoreniu obehového hospodárstva. Ako ovplyvní obehové hospodárstvo podnikateľské prostredie, ciele obehového hospodárstva. Budúcnosť pre firmy, čo je možné očakávať., Ing Miroslav Jurkovič, CLICPEN

11:30 - 12:00   INISOFT – prezentácia softvéru pre odpady, ktorý vychádza zo zákona o odpadoch a umožňuje firmám priebežné vedenie evidencie, príklady z praxe, Ing. Marcel Linek, INISOFT

Registrácia:  podmienkou účasti je registrácia. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlasovací formulár.

Registračný poplatok: seminár je hradený z projektu BISS Slovakia, takže pre učastníka zdarma.

 

Kontakt: Oľga Némethová, EBA, tel. 02/502 44 513, E-mail: nemethova@sbagency.sk

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.