Prihlásenie

INTERNATIONAL FESTIVAL FOR BUSINESS - IFB2016 - biomedicinálne kooperačné podujatie

16.-17.6.2016, Liverpool, Anglicko

Partneri siete Enterprise Europe Network zo severného Anglicka v rámci podujatia „International Festival for Business – IFB 2016“, ktoré každoročne spája tisícky podnikateľov z celého sveta počas troch týždňov rôznych networkingových podujatí, organizujú biomedicinálne kooperačné podujatie v Liverpoole.   

Toto podujatie poskytne delegátom príležitosť stretnúť potenciálnych obchodných partnerov a agentúr podporujúcich podnikanie prostredníctvom face-to-face stretnutí. Ide o jedinečnú platformu pre zdieľanie inovatívnych technológií, iniciovanie spolupráce a nájdenie nových medzinárodných obchodných partnerov. Účastníci si môžu vyžiadať vopred dohodnuté schôdzky, podľa svojich záujmov, čo umožní čo najlepšie využiť návštevu IFB2016 v Liverpoole.

Sektorové zameranie:

 • biotechnológie a farmácia
 • Contract Research Organisation (CRO)
 • Contract Manufacturing Organisation (CMO)
 • diagnostika
 • analytika
 • lekárska technika
 • zdravotná starostlivosť
 • digitálne zdravotníctvo

Partnerské podujatie ponúka:

 • Obchodné a technologické možnosti
 • Príležitosť vyhľadania výskumno-vývojových partnerov v rámci programu Horizon 2020
 • nové geografické trhy

Termín online registrácie: 27. máj 2016

Kontakt: Ing. Júlia Mičúneková, micunekova@sbagency.sk, +421 20 363 270

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.