Prihlásenie

„INTARG – International Exhibition of Economic and Scientific Innovations“ - kooperačné podujatie zamerané na nanotechnológie, biotechnológie, IT a medicínu

14.-15.6.2016, Katovice, Poľsko

Slovak Business Agency v spolupráci s poľským partnerom siete Enterprise Europe Network (Gornoslaska Agencja Przedsiebiorczosci i Rozwoju sp. z o.o.) Vás pozýva na networkingové podujatie v rámci medzinárodného veľtrhu „INTARG – International Exhibition of Economic and Scientific Innovations“. Podujatie sa bude konať v medzinárodnom konferenčnom centre v Katoviciach.

INTARG je nástrojom trhovo orientovanej podpory inovatívnych výrobkov, technológií a služieb s úrovňou technologickej pripravenosti medzi 4 a 9, ako aj inovácií, ktoré už vstúpili na trh a komercializácii tých, ktoré už začali. Účasť na INTARG je dôležitým a účinným prostriedkom medzinárodného presadzovania úspechov oboch vedeckých aj výskumných pracovísk a podnikov.

Sektorové zameranie:

  • Prírodné vedy
  • Priemysel
  • Medicína
  • Nanotechnológie a biotechnológie
  • Bezpečnosť
  • IT

Termín online registrácie: 06.06.2016

Poplatky: zdarma

Kontakt: Ing. Júlia Mičúneková, micunekova@sbagency.sk

 

Viac informácií: https://b2bharmo.com/INTARG2016/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.