Prihlásenie

Kooperačné podujatie IOT Expo 2016 - Internet of things France vs V4

7.-8.7.2016, Austria trend hotel, Vysoká 7490, Bratislava, Slovakia

Slovak Business Agency v spolupráci s Francúzskou ambsádou na Slovensku Vás srdečne pozýva na kooperačné podujatie spojené s konferenciou so zameraním na stále aktuálnejšiu tému

Internet of Things

 

IoT Expo 2016 poskytuje možnosť stretnutia a sieťovania pre start-upy ako aj veľké spoločnosti, výskumné centrá, podnikateľských anjelov a zástupcov rizikového kapitálu z 5 krajín (V4 a Francúzsko) v srdci Európy za účelom výmeny znalostí, nápadov a otvorenia nových možností pre obe strany startupovej scény.

Registrácia na konferenciu

Regitrácia na kooperačné podujatia - s možnosťou výberu rokovacích partnerov

Program: 

Štvrtok 7.7.2016

 

8:30 - 9:00

Registrácia a privítanie účastníkov

9:00 - 9:15

Otvorenie

9:15 - 10:45

Okrúhly stôl 1:

"Ako vytvoriť inovačný ekosystém v Internet of Things?"

10:45 - 11:00

Coffee Break

11:00 - 12:00

Start-up Pitch

12:00 - 13:00

Obed & Networking

13:00 - 14:00

Prezentácie & Success stories

14:00 - 14:30

Príhovor

14:30 - 16:00

Okrúhly stôl 2:

"Čo prinesie Internet of Things v rozvoji B2B služieb?"

16:00 - 16:15

Coffee break

16:15 - 18:15

Kooperačné podujatie s možnosťou Business to Business a Business to Investor stretnutí

19:15

Večera & Party

Piatok 8.7.2016 

8:30 - 9:00

Registrácia a privítanie účastníkov

9:00 - 11:00

Prednášky:

Možnosti financovania / Spoznajte Made in Slovakia / Zameranie na Inteligentné mestá

11:00 - 11:15

Coffee break

11:15 - 12:30

Kooperačné podujatie s možnosťou Business to Business a Business to Investor stretnutí

 

Viac informácií môžete získať na stránkach "Konferencie", alebo "Kooperačného podujatia", prípadne na nasledujúcej mailovej adrese

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.