Prihlásenie

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórieSeminár pre odborníkov v oblasti BOZP

5.5.2016, Bratislava

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 5. mája 2016 v hoteli Nivy v Bratislave seminár, ktorý je určený členom národnej siete a odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“).

Jeho cieľom je vysvetlenie podstaty kampane, súvisiacej so starnúcou pracovnou silou z pohľadu BOZP a zapojenie zamestnávateľov do aktivít na jej podporu. V rámci programu vystúpi tiež hlavný inšpektor práce z Inšpektorátu práce v Bratislave, ktorý vo svojom príspevku oboznámi účastníkov s výsledkami inšpekcie práce za rok 2015, ďalej odborník z Úradu verejného zdravotníctva, ktorý podá informáciu v súvislosti s novou vyhláškou MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pre záťažou teplom a chladom, zástupkyňa Inštitútu pre výskum práce a rodiny a zástupca Konfederácie odborových zväzov.

Na seminár je potrebné sa zaregistrovať. Účastníkom seminára budú poskytnuté propagačné materiály kampane a drobné darčeky s logom EU-OSHA.

Program, pozvánku a prihlášku na seminár nájdete na nižšie uvedenej web stránke. Seminár je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA a pre účastníkov seminára bezplatný.

Vo Vašom záujme sa zaregistrujte čím skôr, nakoľko počet účastníkov je limitovaný.

Viac informácií: http://www.nip.sk/?id_af=498&ins=nip

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.