Prihlásenie

Seminár "Leadership - Vedenie ľudí"

23.5.2016, Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár "Leadership (Vedenie ľudí)", ktorý sa bude konať dňa 23. mája 2016 v Trenčíne.

Cieľ seminára: objasniť účastníkom základné formy vedenia ľudí a ich motivácie. Získať teoretické vedomosti z verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich praktické využitie pri definovaní, riešení a predchádzaní konfliktov. Definovanie vlastného štýlu vedenia ľudí a poznanie seba samého.

Absolventi tréningu „Leadership“ získajú poznatky o efektívnych spôsoboch komunikácie, využiteľných pri vedení a riadení ľudí. Osvoja si zručnosti a techniky využívané pri riešení osobných alebo pracovných problémov. Pochopia vznik konfliktov. Na základe špecifík osobnostných typov budú vedieť zvoliť preferovaný štýl vedenia ľudí.

Program a bližšie informácie na stránke RK Trenčín TU

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.