Prihlásenie

Slovinsko - slovenské obchodné stretnutie podnikateľov

12.5.2016, Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave a krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín region si Vás dovoľujú pozvať v rámci Slovinských dní v Trenčíne na "Slovinsko - slovenské obchodné stretnutie podnikateľov", ktoré sa bude konať dňa 12. mája 2016 v čase 9:30 - 13:00 hod. v zasadačke Trenčianskeho samosprávneho kraja, 8. poschodie, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Účasť na podujatí je bezplatná.

Sektorové zameranie: stavebníctvo, transport a logistika, lesný, automobilový a potravinársky priemysel, kovopriemysel a metalurgia.

Zoznam slovinských firiem ako aj prihlášku na obchodné stretnutia nájdete na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016040808

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.