Prihlásenie

Seminár "Povinnosti firiem podľa ustanovení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacie predpisy"

25.5.2016, Trenčín, SR

 

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľujú pozvať na seminár o povinnostiach firiem pri odpadoch a vykonávacie predpisy, ktorý sa bude konať dňa 25. mája 2015 v Trenčíne.

Hlavný cieľ seminára: poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnom stave platnej právnej úpravy v oblasti odpadov a obalov, pripomenúť požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukázať, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

Cieľová skupina: právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia, ktorí produkujú odpady pri svojej činnosti, ktorí nakladajú s odpadmi, alebo ktorí sú výrobcami a dovozcami vyhradených výrobkov.

Ďalšie info a návratka na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016012902

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.