Prihlásenie

Seminár "Projektový manažment"

9.6.2016, Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Projektový manažment", ktorý sa bude konať dňa 9. júna 2016 v Trenčíne.

Hlavný cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s princípmi plánovania a riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu, využívaním moderných metód projektového manažmentu. Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti ich záujmu.

Forma: Tréning je vedený formou klasického školenia (lektor v interakcii s poslucháčmi), na ktoré nadväzuje riešenie prípadovej štúdie (spracovanie návrhu konkrétneho projektu). Teoretická časť prebieha súbežne s praktickou, ktorá kladie dôraz na tímovú prácu. Po absolvovaní kurzu získajú účastníci poznatky z teórie a metodológie projektového manažmentu a budú schopní samostatne pripraviť, realizovať a hodnotiť jednoduchší projekt. Vzhľadom na svoju pôvodnú profesiu, budú schopní zastávať niektorú z odborných funkcií v projektovom tíme prípadne funkciu vedúceho projektu.

Cieľová skupina: Vedúci oddelení bez praktických a teoretických skúseností z projektového riadenia, projektoví manažéri vo výrobe, majstri (lídri), majitelia firiem.

Program, ďalšie info a návratka na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2015081702

 

Tešíme sa na Vašu účasť. SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.