Prihlásenie

„15th Asia Europe Business Forum“

13.-14.7.2016, Ulanbátar, Mongolsko

Pri príležitosti 11. samitu hláv krajín ASEM (15.-16.7.2016; SR pripravuje delegáciu na úrovni predsedu vlády) sa v termíne 13.-14.7.2016 v Ulánbátare (MN) uskutoční „15th Asia Europe Business Forum“ (AEBF15).

Podujatie predstavuje unikátnu možnosť pre nadviazanie a rozširovanie biznis kontaktov, prediskutovanie aktuálnych otázok hospodárskej spolupráce medzi ázijskými a európskymi firmami (mongolskí organizátori AEBF15 očakávajú účasť okolo 600 vysokých predstaviteľov biznisu).

Hlavným heslom AEBF15 je „Connectivity for Inclusive Growth“, v diskusnej časti sa sústredí na štyri panely:

  1. Building an Inclusive Economy
  2. Asia Europe Connectivity
  3. Integrating SMEs into Global Value Chain
  4. Green Development and Investment

Program, organizačné pokyny a ďalšie informácie pre účastníkov podujatia sú umiestnené na www.aebf15.mn

K účasti na AEBF15 je možné registrovať najviac 5 zástupcov podnikateľskej sféry z každej krajiny ASEM.

Registrácia záujemcov zo Slovenska sa uskutočňuje prostredníctvom určenej kontaktnej osoby na MZVaEZ SR = miroslav.tomo@mzv.sk; tel: 02/59783883.

Záujemcov o účasť na akcii „15th Asia Europe Business Forum“ prosíme nahlásiť najneskôr do 15.6.2016 na miroslav.tomo@mzv.sk.

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.