Prihlásenie

Multisektorálne kooperačné podujatie v rámci VI európskeho kongresu pre SME

11.-12.10.2016, Katowice, Poľsko

Slovenská obchodná a priemyselná komora si Vás dovoľuje pozvať na „Multisektorálne kooperačné podujatie v rámci VI európskeho kongresu pre SME” a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy v dňoch 11. – 12. októbra 2016 v Katowiciach, Poľsko. Účasť je bezplatná.

Tento ročník je venovaný inováciám, marketingu a medzinárodnej spolupráci. Zameriava sa na posilnenie spolupráce v strednej a východnej Európe. Organizátori kongresu naplánovali sériu stretnutí so zástupcami obchodných a priemyselných komôr z krajín Višegrádu. Viac informácií o kongrese: www.ekmsp.eu/en.

Všetky dôležité informácie o  podujatí nájdete na stránke: https://b2bharmo.com/Kongres2016.

Prečo sa zúčastniť?

 • jedinečná príležitosť nadviazať obchodnú a technologickú spoluprácu s mnohými domácimi i zahraničnými partnermi na jednom mieste a v jeden deň!
 • vopred na mieru pripravené rokovania
 • výmena skúsenosti s medzinárodnými obchodnými partnermi a možnosť získať nové trhy
 • možnosť prezentovať a rozvíjať nové návrhy projektov na medzinárodnej úrovni


Program bilaterálnych rokovaní:
11. 10. 2016    od 9:00 do 16:00
12. 10. 2016    od 9:00 do 12:00

Registrácia:

 • Poplatok - bezplatne
 • Ako sa zúčastniť:
 1.  Zaregistrovať sa online na stránke podujatia (https://b2bharmo.com/Kongres2016/index.php/en/users/register) a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg (info o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov pre spoluprácu).
 2. Všetky profily budú zverejnené on-line a viditeľné pre každého účastníka podujatia.
 3. Svoj profil môžete kedykoľvek meniť.
 4. Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania.
 5. Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník, na základe Vášho profilu.
 6. Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní

Uzávierka

 • Registrácie firiem: 3. október 2016
 • Prihlásenia na bilaterálne rokovania: 6. október 2016


Všeobecné informácie:
Hlavný koordinátor: Enterprise Europe Network Katowice
Kontakt: Tel: +48 32 72 85 865, E-mail: enterprise@oddzial.fundusz-silesia.pl
Rokovacie miesto: The International Conference Center, Al. Korfantego 35, Katowice

Tešíme sa na Vašu účasť.

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Útvar Európskej únie
T: 02/54433272
E: sopkueu@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.