Prihlásenie

Medzinárodné kooperačné fórum a B2B z oblasti potravín, logistiky a automobilového priemyslu

13.9.2016, Viedeň, Rakúsko

Slovenská obchodná a priemyselná komora si Vás dovoľuje pozvať kooperačné fórum “Logistics in the Danube Region 2016” a bilaterálne rokovania so zahraničnými partnermi dňa 13. septembra 2016 vo Viedni, Rakúsko. Účasť je bezplatná.

Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- dodávatelia a zákazníci logistických riešení pre automobilový a potravinársky priemysel

Ak ste dodávateľom logistických riešení alebo aktívny v dodávateľskom reťazni v automobilovom alebo potravinárskom sektore, nezmeškajte príležitosť stretnúť zahraničných partnerov. Všetky dôležité informácie o podujatí nájdete na stránke: https://www.b2match.eu/donauraumlogistik2016


Program dňa 13. 09. 2016: - Detailný program TU
09.00 h.   Registrácia
09.30 h.   Doobedňajší program (Úvodný prejav, Prednášky na tému transportu a logistiky)
10.40 h.   Panelová diskusia s hosťami z Číny, Maďarska, Indie, Ruska, SAE a Rakúska
12.00 h.   Obedná prestávka
13.30 h.   Bilaterálne rokovania


Registrácia:

  1. Zaregistrovať sa online na stránke (https://www.b2match.eu/donauraumlogistik2016/registration) a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg
  2. Upozornenie: v časti Support Office prosím vyberte Slovak Chamber of Commerce and Industry
  3. Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania. o  Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník, na základe Vášho profilu.
  4. Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní


Uzávierka:

  • Registrácie firiem: do 8. septembra 2016
  • Výber bilaterálnych rokovaní: 11. septembra 2016Všeobecné informácie:

  • Hlavný koordinátor: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien, e-mail: office@wko.at
  • Kontaktná osoba: p. Iris Marlovits, T: 0043-5-90904320, e-mail: Iris.Marlovits@wko.at
  • Rokovacie miesto: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, Viedeň


Tešíme sa na Vašu účasť.

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Útvar Európskej únie
T: 02/54433272
E: sopkueu@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.