Prihlásenie

Vysielanie zamestnancov a aktuálne otázky MSP v oblasti BOZP

27.10.2016, Prešov

Pozývame Vás na seminár a stretnutie podnikateľov so zástupcami Národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), RPIC Prešov - Enterprise Europe Network a Inšpektorátu práce Prešov.

Miesto: Hotel Lineas, Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Dátum: 27.10.2016 (štvrtok)

Program

9:00 – 9:30 Registrácia

9:30 – 12:00 Prezentácie

Predstavenie kampane EU-OSHA „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ a úloha ambasádora
Ing. Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát práce, národné kontaktné miesto EU-OSHA

Vysielanie zamestnancov a nové povinnosti zamestnávateľa

 • základné charakteristiky vysielania zamestnancov
 • smernica EK vs. slovenská legislatíva
 • dočasnosť
 • podmienky tvrdého jadra a ako ich preukázať
 • príslušnosť k sociálnemu systému
 • nový zákon o cezhraničnej spolupráci platný od 18.6.2016
 • vyslanie vs. pracovná cesta
 • povinnosti domáceho a hosťujúceho zamestnávateľa
 • nároky domáceho a hosťujúceho zamestnanca
 • nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu/prácu
 • vysielanie zamestnancov v legislatíve krajín EÚ – kde získať informácie
 • najčastejšie kladené otázky firiem

Mgr. Miroslava Skičková, Národný inšpektorát práce, riaditeľka odboru riadenia inšpekcie práce


Skúsenosti podnikateľov s vysielaním zamestnancov do zahraničia

Služby siete Enterprise Europe Network
Mgr. Mária Radvanská, RPIC Prešov – Enterprise Europe Network a EU-OSHA ambasádor

Faktory pracovného prostredia – najčastejšie zisťované nedostatky pri výkone inšpekcie práce
MVDr. Valéria Hogyová – Inšpektorát práce Košice

Najčastejšie zisťované nedostatky pri výkone inšpekcie práce v oblasti BOZP

Diskusia
Účastníci stretnutia budú mať možnosť diskutovať s prednášajúcimi a so zástupcami Inšpektorátu práce Prešov na aktuálne témy vysielania zamestnancov, BOZP a pracovno-právnych vzťahov.

12:00 Záver a občerstvenie


Cieľová skupina
Seminár je určený najmä malým a stredným podnikateľom, ktorých zaujímajú novinky v oblasti BOZP a tým, ktorí vysielajú svojich pracovníkov do krajín Európskej únie alebo pôsobia ako hostiteľský podnik pre zamestnancov vyslaných na územie SR.

Seminár sa koná v rámci kampane Európskej agentúry pre BOZP pod názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Účastníci seminára dostanú propagačné materiály EU-OSHA.

Poplatok
Účasť na seminári je bezplatná.

Prihláška
Prihlásiť sa je potrebné on-line do 21.10.2016 po kliknutí TU.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2470/27-10-2016_-_vysielanie_zamestnancov_a_aktualne_otazky_msp_v_oblasti_bozp.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.