Prihlásenie

Seminár "Vstup a pôsobenie slovenských firiem na zahraničných trhoch EÚ" - vybrané problémy v komerčnej a technickej oblasti

13.10.2016, Prešov, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu vás v rámci projektu Enteprise Europe Network pozývajú na odborný seminár „Vstup a pôsobenie slovenských firiem na zahraničných trhoch EÚ - vybrané problémy v komerčnej a technickej oblasti“, ktorý sa uskutoční dňa 13. októbra 2016 od 9.00 hod. v Prešovskej regionálnej komore SOPK, Vajanského 10, Prešov.

Seminár je určený pre riaditeľov, obchodných riaditeľov, vedúcich obchodných úsekov spoločností a pre komerčných manažérov, ktorí realizujú so zahraničnými partnermi obchodné, logistické a platobné operácie

Program:
08.45 - 09.00   Registrácia účastníkov
09.00 - 14.30   Prezentácie

  • I. Prezentácia projektu Enteprise Europe Network-podpora podnikania, inovácií a technológií

        Daniela Širáňová, Útvar Európskej Únie, SOPK Bratislava

  • II. Vybrané problémy otvárania a spracovania zahraničných trhov

        Ing. Ľubor KOSTELNÝ, nezávislý konzultant s dlhoročnou praxou  v zahraničnom obchode, Bratislava. Pracoval v komerčnej  oblasti  doma i v zahraničí.

  1. Charakteristika zahraničného trhu (analýza trhu, predávajúceho, obchodné podmienky
  2. Technická oblasť (kvalita predávanej komodity, QSM, certifikácia)

11.00 - 11.30   Prestávka

 

  • III. Vybrané problémy otvárania a spracovania zahraničných trhov

        Ing. Ľubor KOSTELNÝ, nezávislý konzultant s dlhoročnou praxou  v zahraničnom obchode, Bratislava. Pracoval v komerčnej  oblasti  doma i v zahraničí.

          3. Komerčná oblasť (pozícia zahraničného partnera, konkurencia na trhu, dodacie podmienky, voľba platobného inštrumentu, zváženie nutnosti vytvorenia obchodného zastúpenia na trhu

  • IV. Podpora SARIO v oblasti poradenstva a budovania medzinárodných vzťahov

        Ing. Marek Ungrady, regionálny manažér SARIO

  • V. Diskusia


Účastníci seminára dostanú pracovné, štúdijné a propagačné materiály. Účasť na seminári je bez poplatku

Kontaktné údaje:
Prešovská regionálna komora SOPK, Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov
Ing. Juraj Kupčiha, tel.: 051 7580062, fax: 051 7732413, e-mail: juraj.kupciha@sopk.sk.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.