Prihlásenie

Kooperačné podujatie WaterMatch 2017 zamerané na energiu, vodu, obehovú ekonomiku a vodu v inteligentných mestách

26.1.2017, Heeuwarden, Holandsko

Slovak Business Agency

v spolupráci s holandským partnerom siete Enterprise Europe Network si Vás dovoľuju pozvať na

Kooperačné podujatie WaterMatch 2017,

zamerané na energiu, vodu, obehovú ekonomiku a vodu v inteligentných mestách

 

Dátum: 26.1.2017

Miesto: WaterCampus Leeuwarden, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden, Holandsko

Podujatie sa koná počas svetového vodného sympozia počas Vodnej konferencie pre firmy, výskumné ústavy, ktoré majú možnosť stretnúť potenciálnych partnerov a nadviazať spoluprácu medzi firmami z oblasti vodných technologií.

Sektorové zameranie:

  • Energia a voda
  • Priemyselnáí voda
  • Medzinárodný marketing a komunikácia
  • Kolobeh vody v poľnohospodárstve
  • Ako urýchliť obnovu zdrojov z kolebehu vody pre cyklické ekonomiky
  • Voda v inteligentných mestách

Registrácia je otvorená na webovej stránke https://www.b2match.eu/watermatch2017

Termín na registráciu: 20. január 2017

Kontakt: Oľga Némethová, Slovak Business Agency, tel. 02/ 2036 32 70, E-mail: nemethova@sbagency.sk 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.