Prihlásenie

Konferencia „Women4Energy“ zameraná na nízkoemisnú ekonomiku budúcnosti

30.11.2016, Stuttgart, Nemecko

V nadväznosti na úspech troch predchádzajúcich konferencií Steinbeis-Europa-Zentrum aj tento rok organizuje v rámci európskej siete „European Network of Women for Innovative Energy Solutions medzinárodnú konferenciu „Women4Energy“, ktorá sa koná v nemeckom Stuttgarte 30. novembra 2016.

Téma tohtoročnej konferencie bude "Smerom k hospodárstvu s nízkymi emisiami", s osobitným zameraním na dôsledky a závery Parížskej dohody. Jednodňová konferencia bude skúmať dôsledky dohody, riešenia, ktoré už existujú a trendy ekonomík s nízkymi emisiami uhlíka v budúcnosti. Na konferencii vystúpia všetky ženské odborníčky pôsobiace v energetických odvetviach zameraných na:

  • vytváranie nových podnikateľských nápadov a technologických riešení pre energetiku
  • generovanie a diskutovanie nových obchodných modelov na prienik inovatívnych riešení na trh
  • podporu inovatívneho zakladania firiem
  • zvýšenie vstupu na trh inovatívnych energetických technológií, procesov a služieb

Navyše, účastníci môžu využiť i možnosť 15 minútových rokovaní pre nadviazanie nových kontaktov a diskutovanie rôznych tém.

Termín online registrácie: 18/11/2016 (registračný link)

Jazyk konferencie: anglický

Vstupné: zdarma

Program: TU

 

Viac informácií: https://www.b2match.eu/women4energy2016

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.