Prihlásenie

Seminár "Zacielené na zákazníka"

30.11.2016, Bratislava

Žiadny biznis sa nedá robiť bez zákazníka. Ale kto je môj zákazník a ako ho oslovím? To sú základné otázky, ktorým by sa mal venovať budúci podnikateľ. Slovak Business Ageny v rámci prípravy projektu Národné podnikateľské centrum – Bratislavský kraj, organizuje seminár, ktorý sa bude venovať aj týmto témam:

• Ako získať zákazníka na slovenskom/zahraničnom trhu?
• Čo je pre zákazníka dôležité na to, aby si kúpil môj produkt?
• Ako sa rozhoduje zákazník pri nakupovaní a ako mu môžem pomôcť, aby sa rozhodol kúpiť môj produkt?
• Čo je tzv. lead generation proces a ako funguje?

Kto je tvoj lektor?
Andrej Glézl - svoje dlhoročné skúsenosti z poradenstva a koučingu najmä v oblasti rozvoja podnikateľských zručností využil, ako spoluzakladateľ spoločnosti Datamolino, ktorá v roku 2013 získala cenu publika na StartupAwards.

Kedy:
30.11.2016, 16:30-18:30

Kde:
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Podmienky:
Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. 
Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

2. Prečo nepodnikateľ?

Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.

Zaregistrujte sa tu: http://tiny.cc/uk4sgy
Ukončenie registrácie: 29.11.2016

Kontakt:
ap@npc.sk

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/2020384718188352/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.