Prihlásenie

Informačný seminár k novým grantovým výzvam pre podnikateľov - Trenčín

13.12.2016, Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK pozýva na informačný seminár k výzvam Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na:
* podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03)
* podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh, aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.).

Oprávnení žiadatelia: mikro-, malé a stredné podniky

Miesto a dátum konania: 13.december 2016 (utorok) Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A

Pozvánka a registrácia na informačný seminár (do 5.12.2016):
https://www.opvai.sk/aktuality/pozvánka-na-informačné-semináre-k-výzvam-na-podporu-malých-a-stredných-podnikov

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.