Prihlásenie

Ako uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj

27.1.2017, Trenčín, SR

 

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľujú pozvať na seminár "Ako uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj", ktorý sa bude konať dňa 27. januára 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Odborný seminár so zameraním na praktické informácie a skúsenosti o „super“ odpočte výdavkov na výskum a vývoj v SR. Odborným lektorom je technický konzultant poradenskej spoločnosti, ktorá v ČR pomohla s uplatnením odpočtu vyše 170 firmám. Na Slovensku má svoju metodológiu potvrdenú s MF SR a pomáha pri zavedení daňovej podpory výskumu a vývoja do praxe.

Cieľ seminára: Dozvedieť sa, kto má nárok na „super“ odpočet, ktoré projekty a výdavky môžu byť zahrnuté do „super“odpočtu, ako dokumentovať a preukazovať uplatnené projekty pri finančnej kontrole.

Cieľová skupina:
- Firmy, ktoré sa realizujú v oblasti experimentálneho vývoja, tkz. firmy s hlavnou činnosťou „vývoj a výroba“,
- Firmy, ktoré vyvíjajú alebo inovujú vlastné produkty, výrobky, systémy, výrobné procesy alebo nové technológie,
- Firmy, realizujúce základný, alebo aplikovaný výskum,
- Firmy zo všetkých sektoroch, hlavne automotive, elektrotechnika, chémia a plasty, strojárstvo, potravinársky priemysel, biológia, projektovanie a informačné technológie,
- Pre účtovníkov, daňových poradcov, finančných riaditeľov, alebo R&D manažérov

Ďalšie info a návratka na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2016120602

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.