Prihlásenie

Obchodná misia "Circular Economy Mission to South Africa" zameraná na obehovú ekonomiku, udžateľné využívanie prírodných zdrojov, eko-inovácie, vodné a odpadové hospodárstvo

2.-5.5.2017, Johannesburg, Pretória

 

Európska únia, zastúpená pánom Danielom Callejom,

generálnym riaditeľom odboru životného prostredia EÚ,

si Vás dovoľuje pozvať na obchodnú misiu

"Circular Economy Mission to the South Africa".

ktorá sa bude konať 2.-5. mája 2017 v Johannesburgu v Pretórii,

počas World Economic Forum Africa.

 

Program zahrňuje návštevu mestečka Thembisa a oboznámenie sa s projektom na podporu zamestnanosti v odpadovom hospodárstve.  Ďalší deň sa uskutočnia  stretnutia s vládnymi predstaviteľmi a verejnou správou, Africkou obchodnou komorou a miestnymi organizáciami. Účastníci sa budú môcť zúčastniť panelových diskusií a okrúhlych stolov na témy obchod a investície na udržateľný rast. Neoddeliteľnou súčasťou bude kooperačné podujatie medzi európskymi a lokálnymi spoločnosťami.

Registračný poplatok:

Účasť na misii je bez poplatku, cestovné a ubytovanie si každý účastník hradí sám.

Sektorové zameranie:

obehová ekonomika, udržateľné využívanie prírodných zdrojov, úspora energie, eko-inovácie, chemikálie, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo

Registrácia:

Registrácia je otvorená do 31. marca. Ak sa naplní maximálny počet, registrácia sa môže uzavriet aj skôr.

Viac informácií o podujatí, programe a registrácií nájdete na webovej stránke: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSouthAfrica

 Kontakt: Oľga Némethová, SBA, tel. 02/ 2036 32 70, E-mail: nemethova@sbagency.sk

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.