Prihlásenie

Seminár "Nové nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov"

7.3.2017, Bratislava, SR

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na seminár "Nové nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov", ktroý sa bude konať dňa 07. marca 2017.

 

Predmetom seminára je nové nariadenie Európskeho parlamentu v rámci reformy ochrany osobných údajov, ktorého cieľom je zjednotenie právnej úpravy ochrany osobných údajov v členských štátoch Európskej únie so zameraním sa na zvýšenie práv dotknutých osôb ako aj zjednodušenie pravidiel spracúvania osobných údajov pre prevádzkovateľov pôsobiacich v Európskej únii.

 

Seminár je určený pre subjekty, ktoré v rámci svojej činnosti spracúvajú osobné údaje (zamestnancov, klientov atď.). Je určený najmä pre: štatutárov, riadiacich zamestnancov, zodpovedné osoby (osoby vykonávajúce dohľad nad ochranou osobných údajov) a oprávnené osoby (osoby spracúvajúce osobné údaje).

 

Detailný program a návratku nájdete TU

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.