Prihlásenie

BIOTECH CLUSTER SME MISSION - podnikateľská misia do Japonska zameraná na biotechnológie

10.-13.10.2017, Jokohama, Japonsko

EU-Japan Centre (EEN Japan) Vás pozýva na biotechnologickú misiu do Japonska v rámci „Bio Japan Expo“ v dňoch 10.-13. októbra 2017 a zahajuje výzvu na predkladanie žiadostí.

Uzávierka prihlášok: 31. máj 2017

Okrem účasti na Bio Japan Expo 2017 od 11. do 13. októbra na spoločnom stánku, budú mať účastníci misie príležitosť zúčastniť sa na kooperačnom podujatí European Biotech & Pharma Partnering Event, ktoré sa bude konať 10.10. 2017 v Osake.

Oprávnení žiadatelia sú spoločnosti z EÚ a klastre v EÚ pôsobiace v nižšie uvedených oblastiach výskumu a vývoja:

- regeneračná medicína

- farmaceutické a zdravotnícke pomôcky

- liečivá, vakcíny a i.

- lekárske vyšetrenie, diagnóza

- bioinformatika, biozobrazovanie, atď.

Ciele misie:

  • Identifikovať príslušné kľúčové kontakty (rozhodovaciu právomoc, strediská výskumu a vývoja, potenciálnych obchodných partnerov, atď.)
  • Nadviazať vzťahy s potenciálnymi partnermi (obchodné a technologické)
  • Ťažiť z face-to-face stretnutí vedúcich k možným obchodným príležitostiam
  • Získať poznatky o štruktúre trhu, sektorovej analýze, japonskej podnikateľskej kultúre a politike

Poplatky: zdarma, možnosť požiadať o grant vo výške 600€ s cieľom čiastočného pokrytia životných nákladov spojených s vycestovaním

Kontakt: Diane Lula, d.lula@eu-japan.eu

Viac informácií: http://www.eu-japan.eu/events/biotech-cluster-sme-mission

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.