Prihlásenie

Medzinárodná sklárska konferencia - Slovak and Czech Glass Conference

28.-30.6.2017, Trenčianske Teplice, SR

Slovenská sklárska spoločnosť a Česká sklárska spoločnosť, v spolupráci s Ústavom anorganickej chémie SAV, Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, Rona, a.s., Lednické Rovne a Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu „Slovak and Czech Glass Conference&Seminar on Defects in Glass“.

Toto podujatie, ktoré sa koná každé tri roky striedavo na Slovensku a v Českej republike, sa uskutoční
v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach v dňoch od 28. do 30 júna 2017.

Program:
V prvý deň konferencie prednesú poprední európski odborníci najnovšie výsledky a informácie o trendoch z rôznych oblastí sklárskej vedy. Prihlásené práce autorov prítomných na konferencii budú prezentované formou posteru.

V druhý deň sa uskutoční monotematický seminár „Vady v skle“, na ktorom pozvaní medzinárodní experti odprednášajú príspevky k danej téme.

V tretí deň účastníci navštívia skláreň Rona, a.s., Lednické Rovne, kde v rámci sympózia „International Glass Symposium 2017“ sa oboznámia s dielami popredných svetových dizajnérov v oblasti skla.


V rámci konferencie bude organizovaná návšteva do „Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá“ na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, kde sa záujemcovia oboznámia s laboratóriami a náplňou činnosti Centra. Taktiež sa uskutoční súťaž o najlepší študentský poster, ktorý bude odmenený sklárskou cenou.

Organizácia konferencie je podporená grantom z Vyšehradského fondu projektom „Building the bridges among young people of glass community in the Visegrad area“. Na konferencii sa predpokladá účasť asi sto sklárskych odborníkov z celého sveta. Konferenčný jazyk je angličtina.

Viac informácií ku konferencii nájdete TU ◄ kde nájdete aj detailný program a registračný formulár.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.