Prihlásenie

Hľadanie partnerov - Inteligentná energia - Európa (IEE) Fakulta Univerzity v Záhrebe sa zúčastňuje 3 projektov Spolupráca v európskej inteligentnej energetiky (IEE), ktorých výzva bola publikovaná v r. 2006 a má záujem o nové partnerstvá v novej výzve na predkladanie návrhov projektov (jún 2008) týkajúcej sa

15.5.-30.6.2008

Ako organizácia, ktorá je lokalizovaná v kandidátskej krajine, mohli by sme byť vhodným partnerom pre projekty pripravené inými európskymi inštitúciami a boli by sme vďační, keby sme sa mohli spojiť s organizáciou z vašej krajiny, ktorá hľadá partnera v Chorvátsku.

 

Elektrina z obnoviteľných zdrojov energie (RES-e)

 

Návrhy týkajúce sa domácich a iných malých aplikácií obnoviteľnej energie (RE)

 

Návrhy týkajúce sa kombinácií tepla a sily (CHP)

 

Návrhy týkajúce sa vzdelávania o inteligentnej energetike

 

Všetky činnosti návrhov týkajúcich sa bio-podnikania

 

Návrhy týkajúce sa energetických služieb

 

Návrhy týkajúce sa priemyselnej excelentnosti v energetike

 

Bližšie informácie a podrobnosti získate kontaktom na p. Krajačiča:

http://powerlab.fsb.hr/gkrajacic

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.