Prihlásenie

Hľadá sa partner do projektu "Systém znalostného manažmentu"

5.10.-3.12.2009

Španielska spoločnosť hľadá partnerov pre návrh projektu "Znalostný manažment a zdieľanie metodiky v spolupracujúcich technologických sieťach  malých a stredných podnikov."

Cieľom projektu je návrh metodiky a rozvoj systému so špecifickými nástrojmi, ktoré budú implementované do pracujúcich technologických sietí MSP; tento systém zvýši efektívnosť know-how manažmentu v klastroch.

 

V prípade záujmu nás urýchlene kontaktujte.

Source: FirstClass / IamLooking4 / FP7 / 2009-10-02

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.