Prihlásenie

Hľadá sa partner do projektu "ACEM-Rail" - v oblasti prepravy

11.11.2009-14.1.2010

Španielska organizácia hľadá partnera do projektu s názvom "Automatizovaná a nákladovo efektívna údržba železničnej infraštruktúry."

Projekt sa zameriava na optimalizáciu údržby železnice v prevádzke, ako aj minimalizácie nákladov, potrebného času a zdrojov. 

 

V prípade záujmu nás urýchlene kontaktujte.

Source: FirstClass / IamLooking4 / FP7 / 2009-11-10

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.