Prihlásenie

Hľadá sa partner do projektu "FLIGHT-Rail" - v oblasti prepravy

11.11.2009-14.1.2010

Španielska organizácia hľadá partnera do návrhu projektu s názvom Inovácie v oblasti nákladnej dopravy pre prepravu a distribúciu vysokohodnotného tovaru po železnici.

Projekt sa zameriava na zvýšenie prepravy tovaru po železnici, hľadaním lepších ciest, zlepšenie dodávateľského reťazca a inými súvisiacimi logistickým procesmi. Projekt sa zameriava na riešenie problémov spojených s logistickými operáciami na základe hĺbkovej analýzy.

 

V prípade záujmu nás urýchlene kontaktujte.

Source: FirstClass / IamLooking4 / FP7 / 2009-11-10

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.