Prihlásenie

Inovatívny čin roka 2009 - Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR

5.3.-15.4.2010

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tretí ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2009".

Súťaž je organizovaná v štyroch kategóriách:

1. Výrobková inovácia
2. Technologická inovácia
3. Inovácia služby (netechnologický proces)
4. Medzinárodná kooperácia


Podmienky súťaže:

  • Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci").
  • Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2009.
  • Súťažiaci by mal mať preukázané prvé skúsenosti s účinkom inovácie.


Prihlásiť sa je možné zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

najneskôr do 15.4.2010

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas
17. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre

Viac informácii na:
www.economy.gov.sk alebo www.siea.gov.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.