Prihlásenie

Hľadajú sa partneri do projektov v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti

14.4.2010-12.3.2011

Sociálna a zdravotná starostlivosť

P/10/3/2
Španielska spoločnosť pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť zložená z vedcov a profesorov zo španielskej univerzity, skúsených v R&D (výskum a vývoj) v technologickej oblasti, sociálneho a zdravotného odvetvia hľadá partnerov (neziskové organizácie podobného zamerania) na nasledujúce európske výzvy: FP7: Health, FP7: Socio-Economic Sciences and Humanities – SSH, AAL: Ambient Assisted Living, ICT-PSP - The Information Communication Technologies Policy Support Programme, Leonardo/Grundtvig: Lifelong Learning Programme. Spoločnosť preukázala schopnosť rozvíjať výskum a vývoj, vyvíjať riešenia s cieľom zlepšiť kvalitu života starších a zdravotne postihnutých osôb. Spoločnosť môže poskytnúť odborné znalosti, predchádzajúce výskumy, pomôcť určiť fázu projektu a analyzovať výsledky.
Termín uzávierky: 12.3.2011

 

P/10/3/3
Španielska spoločnosť s rozsiahlými skúsenosťami s vypracovávaním projektov, financovaných z EÚ, alebo národnou vládou, na kľúč pre malé a stredné podniky. Projekty sú zamerané na zdravotníctvo a sociálne otázky, starostlivosť o seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím. Spoločnosť vyvíja vlastnú líniu výskumu a hodnotenia rovnosti pohlaví. Zároveň chce pôsobiť ako konzultant v strategických plánoch pre implementáciu sociálnych politík v oblasti zdravotného postihnutia. Spoločnosť ponúka svoje skúsenosti a hľadá partnerov (na nasledujúce európske výzvy: FP7: Health, FP7: Socio-Economic Sciences and Humanities – SSH, AAL: Ambient Assisted Living, ICT-PSP - The Information Communication Technologies Policy Support Programme, Leonardo/Grundtvig: Lifelong Learning Programme.) na vytvorenie vhodného konzorcia.
Termín uzávierky: 12.3.2011

 

P/10/3/4
Španielske výskumné centrum špecializujúce sa na výskum, vývoj a inovácie, riadenie sociálnej politiky, zdravotnej a sociálnej starostlivosti a hodnotenie v otázkach týkajúcich sa aktívneho starnutia, postihnutia a závislosti hľadá konzorcium k účasti FP7 programoch. Centrum má záujem zúčastniť sa nasledujúcich európských výziev: FP7: Health, FP7: Socio-Economic Sciences and Humanities – SSH, AAL: Ambient Assisted Living, ICT-PSP - The Information Communication Technologies Policy Support Programme, Leonardo/Grundtvig: Lifelong Learning Programm.
Termín uzávierky: 12.3.2011

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.