Prihlásenie

Národná cena produktivity v roku 2010

15.3.-20.4.2010

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 15. marca 2010 vyhlásilo tretí ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Národná cena produktivity“.

Súťaž je organizovaná v dvoch kategóriách:

1.    Malý a stredný podnik
2.    Veľký podnik

Vyhlasovateľ súťaže, Ministerstvo hospodárstva SR, poverilo organizáciou súťaže Slovenské centrum produktivity.

Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v termíne do 20. apríla 2010.

Rozdelenie súťažiacich organizácií vychádza z definície pre Malý a stredný podnik (MSP), určenej Európskou komisiou (smernica 2003/361/EC). Kategória Malý a stredný podnik označuje organizáciu, ktorá zamestnáva menej ako 250 zamestnancov, obrat nie je väčší ako 50 mil. EUR a musia spĺňať kritériá nezávislého MSP (25 % a viac kapitálu alebo hlasovacích práv nesmie byť vo vlastníctve jednej alebo viacerých spoločností, ktoré nespĺňajú kritéria MSP).

Podrobnejšie informácie o súťaži „Národná cena produktivity“ v roku 2010 sú zverejnené na stránke organizátora súťaže www.slcp.sk/ncp alebo Vám budú poskytnuté na telefónnom čísle 041- 5139253.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.